Vårens bokcirklar 2015

2/2    Kristina Sandberg, Liv till varje pris
2/3    Lena Andersson, Utan personligt ansvar
30/3  Lotta Lundberg, Timme noll
4/5    Josefine Klougart, En av oss sover