Aktualitet 22 februari – Trump vann, vad händer nu?

Aktualitet 22 februari – Trump vann, vad händer nu?

Tid: 22 februari kl 18.30 – 19.30
Plats: Jimmys Festvåning, vid Luma brygga
Pris: 120 kr, medlemmar 100 kr. Du som är under 25 går in gratis.

Vem är bättre skickad än debattören och skribenten Olle Wästberg att ge oss perspektiv på vad som händer i USA under president Donald Trump? Och hur påverkar det oss i Europa och i Sverige? Olle Wästberg var Sveriges generalkonsul i New York under fem år och är idag ledamot i Sverige-Amerika Stiftelsen. Han har också varit generaldirektör för Svenska Institutet, ordförande i Demokratiutredningen och ledare för Raoul Wallenberg 100 år. En mycket intressant kväll utlovas.