Författarkväll 18 september: Sverker Sörlin – Angår oss Antropocen – människans tidsålder?

Författarkväll 18 september: Sverker Sörlin – Angår oss Antropocen – människans tidsålder?

När: Måndagen 18 september, 2017 kl. 18.30-19.30
Plats: Jimmys Festvåning, vid Luma bryggan, Hammarby Sjöstad
Entré: 120 kronor, medlemmar 100 kronor. Du som är under 25 år går in gratis.
Biljetter säljs på plats och betalas kontant eller via Swish.

”Antropocen – En essä om människans tidsålder” Hösten 2016 sammanträdde världens ledande geologer i Kapstaden. En grupp experter lade fram de slutliga bevisen för att världen behöver ett nytt namn för en ny tid. Ett av bevisen är resterna av radioaktivitet från provsprängningarna efter andra världskriget, ett annat spridningen av plast och sot. Efter 12 000 år under Holocen är det dags för Antropocen, människans tidsålder. En stor händelse i planetens historia. Ska vi glädjas åt eller förskräckas av att människan nu bevisligen satt sina outplånliga spår på planeten?

Sverker Sörlin, född 1956, är idéhistoriker och professor i miljöhistoria och är även en av världens ledande miljöhistoriker.