Aktualitet
Digital tisdag: Från västernisering till dagens kulturnationalism i Kina med Torbjörn Lodén

Tisdag 9 mars 18.30-19.30.
Torbjörn Lodén kommer i sin föreläsning att beskriva hur det kinesiska kejsardömets oförmåga att stå emot utländska hot på 1800-talet framtvingade en omprövning av kulturtraditionen och samhällsordningen.
För att rädda landet från undergång kom tongivande radikala intellektuella I början av 1900-talet fram till att det var nödvändigt att förkasta stora delar av inhemska kulturarvet och genom bland annat kulturell västernisering bygga ett nytt, rikt och starkt Kina. Efter de senaste decenniernas snabba ekonomiska utveckling har denna målsättning till stor del uppnåtts, och nu vänder sig många kineser åter till det inhemska kulturarvet som något att känna stolthet över och förankra sin identitet i. Torbjörn menar att detta har skapat en grogrund för en ny kinesisk nationalism med ibland chauvinistiska övertoner som ledarna i Peking inte är sena att utnyttja för politiska syften.
Torbjörn Lodén är professor emeritus vid Stockholms universitet och föreståndare för Stockholm China Center vid Institute for Security and Development Policy. Han var åren 1973–1976 svensk kulturattaché i Kina och har även därefter vistats i Kina i flera omgångar. Han har bland annat publicerat böckerna Från Mao till Mammon (1998) och Kinas vägval (2012).

Dela inlägget