”En jord för alla” – föreläsning om bokens slutsatser med hållbarhetsforskare David Collste måndag 15 januari 2024, kl. 19.15 i GlashusEtt

I boken En jord för alla – Ett manifest för mänsklighetens överlevnad presenterar ledande forskare (bl a. Johan Rockström och Anders Wijkman) och ekonomer fem transformativa förändringar som skulle möjliggöra välstånd för alla på jorden – inom planetens gränser – under en enda generation. Boken är en 50-årsuppföljning av Romklubbens rapport ”Tillväxtens gränser” och resultatet av ett teamwork inom en grupp av ett 40-tal ledande tänkare världen över.

För att möjliggöra En jord för allas vision krävs en kraftsamling för att ställa om och utveckla vårt ekonomiska system så att förutsättningar skapas att nå FN:s 17 hållbarhetsmål.

David Collste är hållbarhetsforskare på Stockholm Resilience Centre, Stockholms Universitet.

Tid: måndag 15 januari kl. 19.15 i GlashusEtt, Lugnets Allé 39 (ingång på sidan) insläpp från 19.00.
Pris: 100 kr medlem, 120 kr icke medlem, ingen föranmälan

 

 

Bild från Natur & Kulturs hemsida

Dela inlägget