Göran Collste/

”Etiska vägval under coronapandemin”
Datum: tisdag 8 december, kl. 18.30-19.30
Plats: Zoom

Coronapandemin har ställt oss inför en rad etiska utmaningar; vilken strategi bör samhället välja? Hur ska intensivvårdsresurser prioriteras? Vad innebär en globalt rättvis fördelning av läkemedel och vacciner?

Vår styrelseledamot Göran Collste är professor emeritus i tillämpad etik vid Linköpings universitet och sakkunnig i Statens Medicinsk-Etiska Råd (Smer). Han är medförfattare till rapporten Etiska vägval vid en pandemi (https://smer.se/2020/05/15/etiska-vagval-vid-en-pandemi/)

Dela inlägget