Vill du vara med och påverka i Sjöstan?

Söndag den 16 april kl. 14.00 är det dags för Folketshusföreningen Kultur i Sjöstan’s föreningsstämma dit alla medlemmar är välkomna. Vi håller till i Bogemenskapen Sjöfarten på Heliosgatan 21.

I takt med att föreningen växer (glädjande nog drygt 50 nya medlemmar det senaste året) behöver vi blir fler som i positiv anda och gemenskap arbetar med planering och genomförande av våra evenemang. Vi i styrelsen är alltid intresserade av att träffa likasinnade.

Tycker du det är viktigt med kulturaktiviteter i vår stadsdel? Har du idéer och programförslag – hör av dig till oss på vår mejl  sjostadensfh@gmail.com

Väl mött söndag 16 april!

Dela inlägget